Buiten, gewoon kind zijn!

Contact

Voor informatie kunt u terecht bij Linda Dijkstra

Linda Dijkstra
Beetsterdyk 1
8495 NC Aldeboarn
Telefoon: 0566-631714 / 06-10327813


Agrarisch Kinderdagverblijf It Keallekampke
Beetsterdyk 1c
8495 NC Aldeboarn
KvK-nummer: 01169868
LRK nummer KDV: 228567774
LRK nummer BSO: 173373483
E-mail: info@itkeallekampke.nl/ martenenlinda@gmail.com