Buiten, gewoon kind zijn!

Home

Welkom op de website van Kleinschalig Agrarisch Kinderdagverblijf "It Keallekampke" in Aldeboarn.

Mist u informatie of wilt u een afspraak maken om een keer langs te komen dan kunt u ons bereiken via martenenlinda@gmail.coml of info@itkeallekampke.nl

Met vriendelijke groeten,
Linda en Marten Dijkstra