Buiten, gewoon kind zijn!

Kinderopvang "it Keallekampke"


Kinderopvang "it Keallekampke" biedt opvang aan maximaal 15 kinderen van 0-13 jaar op melkveebedrijf  "de Sk├óns"  in Aldeboarn.

De naam "it Keallekampke" is ontstaan op de volgende manier: de plaats waar de kinderen buiten spelen (aan de oostkant van de boerderij), was altijd het weilandje voor de kleinste kalfjes. "Kealle" betekent kalver en "kampke" betekent weilandje.

De dieren en de natuur spelen een belangrijke rol binnen de kinderopvang op onze boerderij. De koeien lopen in de weilanden rond de boerderij en 's winters in de stallen. Wij gaan elke dag zoveel mogelijk naar buiten. Overalletjes en laarsjes aan en ontdekken maar!

De speelruimte binnenshuis en de slaapkamer voor de kinderen zijn zo ingericht dat de kinderen niet veel prikkels krijgen. Met 15 kinderen en 2 of 3 leidsters is er al genoeg "ruis" voor de kinderen.

Ons kinderdagverblijf is kleinschalig. Wij werken met 1, 2 of 3 pedagogisch medewerksters en op sommige dagen een stagiaire op de groep. Het aantal Pedagogisch medewerkers hangt af van het aantal kinderen op de groep. Wij zorgen ervoor dat er genoeg aandacht is voor de kinderen. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en daardoor de ruimte durven nemen om zichzelf te ontwikkelen. Zij moeten hiervoor ook de ruimte krijgen, binnen de veilige kaders. Bij "it Keallekampke" is ruimte een belangrijk begrip, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Met deze ruimte durven kinderen op avontuur te gaan en hun eigen ontdekkingen te doen,ook al wordt hun overall vies en krijgen ze eens een schrammetje.

Kinderopvang "it Keallekampke" wil een waardevolle aanvulling zijn op de thuissituatie. In een positieve, veilige en groene omgeving, in samenwerking met u als ouders, willen wij een fijne speelplek bieden, waar uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.